VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - PŘIHLÁŠKA

Postup při vyplňování formuláře: 1. Vyplňte prosím jednotlivá políčka 1- 6 přihlašovacího formuláře 2. Políčko č. 7 poznámka/alergie - zde prosím vypište alergie + další důležité informace o zdravotním stavu dítěte nebo jeho specifikách,děkujeme. 3. Políčko č. 8 souhlas s fotografováním . Zaškrtnutím tohoto pole souhlasíte s tím, že fotografie a videa/krátké filmy s mým dítětem/ mými dětmi pořízené akcí pořádaných o. s. SOSák mohou být použity k propagaci těchto akcí, mohou být tedy zveřejněny na webových stránkách o. s. SOSák nebo v jiných veřejných publikacích nezávadného charakteru. Fotografie a videa jsou součástí materiálů, na jejichž základě o. s. SOSák žádá o dotační a sponzorské příspěvky 4. Následně zvolte vámi vybranou aktivitu /aktivity 5. odešlete formulář

Přihlašujete-li více dětí je potřeba pro každé dítě vyplnit formulář v nově. Stačí však vyplnit políčko se jménem a do políčka kontakt napsat jméno sourozence, vyplnit políčko 7. a 8. následně zaškrtnout aktivitu/aktivity a odeslat.

Všechny uvedené údaje jsou DŮVĚRNÉ a nebudou poskytnuty třetím osobám.

* Chcete-li potvrzení o přihlášení vyplňte email po odeslání formuláře :-)

1. jméno a příjmení (účastník kroužku)
2. datum narození
3. adresa
4. jména a příjmení zákonných zástupců
5. kontaktní telefon
6. email
7. poznámka/ upozornění na alergie a jiné zdravotní hendikepy
8. souhlas s fotografováním
PASTELKA pondělí od16
PASTELKA pondělí od 17
PASTELKA středa od 16h
PASTELKA středa od 17
AJ - DROBOTINA + BIG HIPPOS
AJ BIG HIPOOS
AJ MAX I
AJ MAX II a III
KERAMICKÝ ATELIER POMNĚNKA pondělí Koloděje
KERAMICKÝ ATELIER POMNĚNKA čtvrtek SOSÁKOV děti i dospělí
KERAMICKÝ ATELIER POMNĚNKA pro dospělé
Keramika ROZMARÝN
TVOŘIVÉ DÍLNY
DRAMAŤÁK
L.O.SOS - líbezné odpoledne se SOSákem
CVIČENÍ S PRVKY JÓGY
PLAVÁNÍ PRO MALÉ

předběžný zájem, budete kontaktováni

Vytvořte si vlastní formulář na Colegio.cz